Login

Werkwijze bij woningtoewijzing bij de verschillende corporaties

Het opbouwen van zoekrechten is voor alle woningzoekenden in de regio Kop van Noord Holland gelijk (zie de pagina 'Informatie'). Op basis van die zoekrechten wordt op objectieve wijze de positie op de kandidatenlijst bepaald. De manier waarop u uw interesse voor een woning kunt melden en waarop de woning wordt toegewezen verschilt van corporatie tot corporatie

Woningbouwvereniging Anna Paulowna werkt bij het toewijzen van vrijgekomen woningen op basis van het zogenaamde optiemodel, waarbij woningzoekenden die zich aangemeld hebben voor specifieke complexen of woningen, persoonlijk benaderd worden.

Wooncompagnie werkt met een ander systeem. Wekelijks worden op deze site woning geadverteerd. Woningzoekenden kunnen hun interesse melden en na de reactietermijn worden woningzoekenden die gereageerd hebben uitgenodigd om de woning te komen bekijken.

In beide gevallen zijn de zoekrechten op basis van punten van belang bij het bepalen van de volgorde wie als eerste een woning toegewezen krijgt. De zoekrechten die woningzoekenden opbouwen door ingeschreven te staan op woonmatchkopnh.nl zijn geldig voor woningen van zowel Wooncompagnie als Woningbouwvereniging Anna Paulowna.


Voor beide corporaties is op deze website meer informatie te vinden over de exacte werkwijze

- werkwijze Woningbouwvereniging Anna Paulowna

- werkwijze Wooncompagnie

-  werkwijze Den Helder Vastgoed

-  werkwijze WBV Beter Wonen