Login

Regels bij het toewijzen van woningen

Vanaf 1 januari 2016 geldt de wettelijke regeling 'Passend toewijzen'

Passend toewijzen

Woningcorporaties moeten vanaf 1 januari 2016 bij het toewijzen van woningen voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm . Dit wordt "passend toewijzen" genoemd. Naast de Europese Richtlijn voor sociale huurwoningen waarin is bepaald dat woningzoekenden met een gezamenlijk belastbaar inkomen van meer dan € 39.055 niet meer in aanmerking komen voor een woning met een huurprijs beneden de € 737,14 worden nu ook grenzen getrokken op basis van de huurtoeslagregeling. De regering wil hiermee voorkomen dat mensen met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Heeft een kandidaat op basis van zijn/haar inkomen recht op huurtoeslag dan mag geen woning worden toegewezen boven de aftoppingsgrens huurtoeslag. De aftoppingsgrens is gerelateerd aan de kale huurprijs.

Dit betekent het volgende:
• gaat u alléén wonen en is uw belastbaar inkomen minder dan € 23.225 dan komt u alleen in aanmerking voor woningen met een kale huurprijs tot € 619,01;
• ook tweepersoonshuishoudens met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot € 31.550 komen alleen voor woningen in aanmerking met een kale huurprijs tot € 619,01;
• drie- en meerpersoonhuishoudens met een gezamenlijk belastbaar inkomen tot € 31.550 mogen woningen huren met een kale huurprijs tot € 663,40.

Een laatste categorie betreft huishoudens met een belastbaar inkomen boven de eerder genoemde inkomensgrenzen maar lager dan € 39.055. Zij komen in aanmerking voor alle woningen met een huurprijs tot € 737,14. Ter verduidelijking: het gaat om eenpersoonshuishoudens met een belastbaar inkomen van meer dan € 23.224, twee- en driepersoonshuishouden met een gezamenlijke belastbaar inkomen van meer dan € 31.550 en als het gaat om huishoudens (twee- of meerpersoons) boven de AOW-leeftijd een gezamenlijk belastbaar inkomen van meer dan € 31.475.

De advertenties op woonmatchkopnh.nl worden hierop afgestemd. Past een vrij komende woning niet bij uw huishoudensinkomen en/of gezinsgrootte dan komt u niet voor de woning in aanmerking en wordt deze niet getoond bij "Mijn persoonlijk aanbod".

Wij adviseren u daarom uw inkomens- en huishoudengegevens zoals vermeld in uw inschrijving te controleren en indien nodig te actualiseren. Bij een eventuele toewijzing van een woning wordt de juistheid van de gegevens van de kandidaat getoetst.