Login

Informatie over spelregels, rangorde en andere voorwaarden

Wat zijn de eisen van inschrijven?
U mag zich inschrijven als: 
  • U 18 jaar of ouder bent; 
  • U beschikt over de Nederlandse nationaliteit, ook als u beschikt over de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie of u beschikt over een geldige verblijfsvergunning voor Nederland.
Hoe kan ik mij inschrijven?
U kunt zich digitaal inschrijven via www.woonmatchkopnh.nl. Na uw digitale inschrijving ontvangt u via het opgegeven e-mailadres een bevestiging met uw gebruikersnaam (e-mailadres of inschrijfnummer) en wachtwoord. Deze kunt u gebruiken om in te loggen op uw account en uw gegevens te beheren. Activeer uw inschrijving door in te loggen met deze gegevens. Nadat u ingelogd bent, staat u ingeschreven en kunt u reageren op het woningaanbod.

Wat kost een inschrijving en hoe betaal ik?
Inschrijven kost per persoon eenmalig € 15,00, betalen kan uitsluitend via iDEAL. (Een eventuele partner schrijft zich individueel in en betaalt ook € 15,00.)
 
Persoonlijke gegevens wijzigen
U kunt zelf uw gegevens wijzigen door op de website www.woonmatchkopnh.nl in te loggen. U kiest voor 'MIJN GEGEVENS'. Het is na eerste registratie niet meer mogelijk om uw geboortedatum te wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie. Let op: met name de juistheid van het e-mailadres is van groot belang omdat de communicatie grotendeels per e-mail zal verlopen. 

Moet ik mijn inschrijving verlengen?
Nee, u hoeft niet te verlengen. U hoeft niet te reageren op woningen om ingeschreven te blijven staan. Als u niet reageert bouwt u punten op. Als u in de toekomst gebruik wilt maken van uw inschrijving kan dat.

Hoe werkt het puntensysteem?
Vanaf het moment dat u ingeschreven staat, bouwt u punten op. U ontvangt één punt per dag. In sommige gevallen krijgt u bij een reactie op een woning extra punten, bijvoorbeeld omdat u al huurder van die corporatie bent, of omdat u in de Kop van Noord Holland woont of werkt. U kunt het puntenaantal dat voor uw reactie van toepassing is zien bij 'Mijn reactieoverzicht' door met uw muis over de positie heen te gaan. De woningzoekende met de meeste punten komt als eerste in aanmerking. Iedereen heeft gelijke rechten bij het opbouwen van punten.

Bent u huurder van Wooncompagnie of Woningstichting Anna Paulowna en laat u een woning achter na verhuizing?
Dan heeft u recht op 365 extra punten als u reageert op een woning die door uw eigen corporatie wordt aangeboden. Deze punten worden automatisch bij uw huidige punten opgeteld, als u bij uw persoonlijke gegevens heeft aangegeven dat u momenteel huurder bent bij één van de corporaties.

Reageert u op een woning van Woningstichting Den Helder of Helder Vastgoed BV ?
Als u reageert op een woning van Woningstichting Den Helder of Helder Vastgoed BV, dan kunt u extra punten krijgen als u:

- In de Kop van Noord-Holland woont of heeft gewoond:

  • korter dan 5 kalenderjaren = 0 extra punten
  • van 5 tot 10 kalenderjaren = 500 extra punten
  • van 10 tot 15 kalenderjaren = 1000 extra punten
  • meer dan 15 kalenderjaren = 1500 extra punten 

- Een woning van Woningstichting Den Helder of Helder Vastgoed BV huurt: 1000 punten  

- Een aantoonbare economische binding heeft: 1500 punten

De punten voor economische binding gelden niet bij de woningen voor de doelgroep 65+.

Woont u op het voormalig eiland Wieringen?
Dan heeft u recht op 365 extra punten als u reageert op een woning die door Woningbouwvereniging Beter Wonen wordt aangeboden. Deze punten worden automatisch bij uw huidige punten opgeteld, als u bij uw persoonlijke gegevens heeft aangegeven dat u woonachtig bent op het voormalig eiland Wieringen.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?
U kunt een nieuw wachtwoord opvragen, via de knop "Wachtwoord vergeten". U krijgt dan per e-mail een nieuw wachtwoord toegestuurd. Wij kunnen geen wachtwoord voor u opvragen, omdat deze uitsluitend naar uw e-mailadres wordt verstuurd.

Aantal reacties op het actuele woningaanbod

U kunt per week op maximaal vier woningen van het actuele woningaanbod reageren. Bedenk wel dat, als u op meerdere woningen tegelijkertijd reageert, u ook te maken krijgt met de regeling t.a.v. weigeringen. Wees dus selectief in uw reacties. 

Reageren op een woningaanbieding
Als u kandidaat bent voor een woning, krijgt u de woning per e-mail aangeboden. Wij verzoeken u binnen de reactietermijn, via deze website, te reageren op de aanbieding. Bij drie keer niet (op tijd) reageren op verschillende aanbiedingen wordt u uitgeschreven als woningzoekende en verliest u uw zoekrechten.

Woningtoewijzing
De werkwijze verschilt per corporatie. Meer informatie vindt u op de pagina 'Werkwijze'.

Maximaal aantal weigeringen
U mag maximaal vier keer per jaar een aangeboden woning weigeren. Bij een vierde weigering wordt u uitgeschreven als woningzoekende en verliest u uw zoekrechten. U krijgt bij een tweede weigering een waarschuwing, maar wij adviseren u om gericht en selectief te reageren.

Uitschrijven na acceptatie van een woning
Na de definitieve toewijzing van een woning wordt u uitgeschreven als woningzoekende. Als u wilt, kunt u zich daarna weer opnieuw inschrijven. De puntentelling begint dan weer opnieuw.

Voorwaarden
In sommige woningadvertenties staan voorwaarden waaraan de nieuwe huurder moet voldoen. Het heeft geen zin om op een woning te reageren als u niet aan die voorwaarden voldoet. 

Wanneer ben ik uitgeschreven?
U wordt uitgeschreven als woningzoekende: 

  • Nadat u een woning heeft geaccepteerd;
  • Als u vier maal binnen twaalf maanden een aanbieding van een woning weigert;
  • Als u drie keer niet reageert op een woningaanbieding;
  • Als u niet één keer per drie jaar heeft ingelogd als woningzoekende.

Huurtoeslag
Voor woningen met een huurprijs onder de € 710,68 (2018) is het mogelijk om huurtoeslag aan te vragen. Voor jongeren onder de 23 jaar zonder kinderen geldt een huurprijsgrens van minimaal € 225,08 en maximaal € 417,34. Jongeren van 18 tot en met 22 jaar kunnen geen huurtoeslag ontvangen voor woningen die duurder zijn dan €417,34, tenzij er sprake is van een één- of twee oudergezin. Meer informatie over huurtoeslag vindt u op de website www.toeslagen.nl.